Oprava budovy muzea na Hlavní ulici bude dokončena

|
Český Těšín
| 26. Březen 2017 - 21:08

Od počátku letošního roku řeší vedení a zaměstnanci Muzea Těšínska následky havárie, která 12. ledna postihla budovu na Pražské ulici v Českém Těšíně. Celková škoda byla vyčíslena na více než 4 miliony korun. V současné době se budova opravuje.

autor: REPRO HORIZONT

Pro Muzeum Těšínska, které už řadu let pracuje v různých provizoriích, havárie znamenala další citelný zásah a omezení jeho aktivit pro veřejnost. Je třeba dodat, že budova na Pražské ulici patří Moravskoslezskému kraji, ale dlouhodobě o ni usiluje město Český Těšín. V současné době se vedou jednání města s krajem o převodu budovy do majetku města. Českotěšínská radnice počítá s využitím budovy na Pražské ulici pro rozšíření svého úřadu. A pokud dojde k dohodě s krajem, provede v ní město stavební úpravy podle svých představ - a je jasné, že muzeum ji už nebude moci dále využívat tak, jako dosud.

Rekonstrukce bude dokončena

Po sérii špatných zpráv obdrželo ale Muzeum Těšínska tento týden i jednu zprávu mimořádně dobrou. Po více než 16 letech příprav, zpracovávání projektových dokumentací, nejrůznějších studií, žádostí a především soudních jednání s cílem vypořádání restitučních nároků a majetkových podílů s menšinovými vlastníky konečně dojde k dokončení rekonstrukce historické výstavní budovy muzea na Hlavní třídě v Českém Těšíně.

Muzeum Těšínska obdrželo informaci o kladném rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které rozhodlo o poskytnutí dotace na dokončení opravy této budovy a vybudování nové expozice věnované dějinám Těšínského Slezska. Dotace ve výši více než 117 milionů korun je poskytnuta v rámci dotačního programu IROP z prostředků EU. Celkové náklady budou ještě o něco vyšší, předpokládá se, že přesáhnou 120 milionů korun. Rozdíl bude pokryt zčásti ze státního rozpočtu a z rozpočtu zřizovatele Muzea Těšínska, kterým je Moravskoslezský kraj.

Čerpání dotace je rozděleno v zásadě do tří etap a pokud nedojde k nepředvídaným zdržením, veřejnosti by se měla budova a její expozice otevřít v roce 2020.

Více si přečtete v tištěném Horizontu.

Autor: 
RED

Další články - Českotěšínsko

Studenti ve středu zasadili na nábřeží u nové Sportovní lávky sakuru. Ozdobný a již kvetoucí strom věnovalo město a studenti jej „vložili do země“ u mostu zamilovaných, aby si připomněli...

Českotěšínsko | 21.04.2017 - 12:18

Hraniční město připravuje již několik let plán modernizace autobusového nádraží. V současné době probíhá projektování a území řízení. Pokud všechno půjde podle plánu, pak již příští rok začne vznikat...

Českotěšínsko | 20.04.2017 - 09:43

Nemocnice Český Těšín rozšířila nabídku služeb. Na rehabilitačním oddělení zdravotnického zařízení začali nyní léčit metodou rázové vlny. Tato neinvazivní léčebná metoda je vhodná pro léčbu bolestivých stavů –...

Českotěšínsko | 07.04.2017 - 09:06

Památku 24 popravených polských občanů z Těšínského Slezska si 20. března 1942 přesně v poledne připomenou lidé z obou stran hranice.

Českotěšínsko | 19.03.2017 - 21:39