Historie

ZA CÍSAŘE, ZA VLAST! Vlastenecky laděná pohlednice Těšína z období první světové války. Je na ní také císař František Josef I. a následník trůnu Karel František Josef. V roce 1916 starý císař zemřel a na jeho místo nastoupil korunní princ. FOTO FOTOPOLS

Před sto lety, tedy roce 1916, Rakousko-uherská mašinérie začala pociťovat nedostatek základních prostředků. Úřady se čím dál více odvolávaly na vlastenectví a obětavost obyvatelstva v zázemí.

Historie | 11.08.2016 - 13:31

Letos v září tomu bylo už více jak tři sta třicet let, kdy vojska Osmanské říše pod vedením velkého vezíra Kary Mustafy oblehla Vídeň. Ohroženému městu  přispěchal na pomoc polský král Jan III. Sobieski,...

Historie | 04.11.2015 - 21:41

Málokdo měl takový technický talent jako on. Vyznal se v jemné mechanice hodin, v čerpadlech i v parních strojích. Jedná se o Josefa Božka, rodáka z Těšínska, který hledal a našel...

Historie | 22.09.2015 - 12:27

Konczakowském, významném těšínském podnikateli a zároveň jednom z největších sběratelů starožitností v Evropě, uspořádaly  historičky Irena French a Irena Kwaśny.

Historie | 30.07.2015 - 12:29
Tramvaj a automobil na hlavním náměstí v Těšíně na snímku z konce rakousko-uherského období.

Když koncem 19. století spatřily světlo světa první motorové automobily, začaly postupně nahrazovat bryčky, povozy či vozy. Bylo jen otázkou času, kdy se tento převratný vynález objeví i na Těšínsku.

Historie | 10.03.2015 - 12:10

Během adventu roku 1916 do Těšína přijel poslední císař Karel I. a zároveň vrchní velitel armády. Generální štáb (Armeeoberkomando - AOK) sídlil v budově gymnázia arcivévody Albrechta (dnešní Liceum...

Historie | 10.09.2014 - 15:59

Kdo by neznal větu „Tak nám zabili Ferdinanda“ z Haškova světoznámého románu. Týkala se muže, jehož smrt v bosenském Sarajevu posloužila jako záminka k rozpoutání první světové války. Nebyl to totiž...

Historie | 14.06.2014 - 16:09

Albert Sasko – Těšínský byl po vymření Piastovců prvním z vládců Těšínského knížectví, který se o něj začal více starat. Jako dobrý hospodář si všiml zejména jeho průmyslového a zemědělského potenciálu...

Historie | 05.05.2014 - 21:02

Těšín vděčí Alfonsu Matterovi za vznik nové městské čtvrti, které se dodnes říká Matterówka (Matterovka). Městu a jeho obyvatelům velmi prospěl i jako dlouholetý velitel místního hasičského sboru.

Historie | 26.02.2014 - 12:45

V bohaté historii Těšína má své nezastupitelné místo majitel cihelny a stavitel Alfons Matter. Zděděné pozemky využil k výstavbě vil, domů a vytyčení nových ulic, čímž položil základy ke vzniku...

Historie | 20.01.2014 - 21:33

Stránky