Poslední pohřeb zde byl před 22 lety

|
Český Těšín
| 18. Červen 2008 - 20:16

Místo věčného odpočinku židů v Českém Těšíně není natolik zdevastované jako stejný hřbitov v polském Těšíně.

Židovský hřbitov v Českém Těšíně zarůstá břečťanem

Poslední pohřeb se zde konal v roce 1986. Pohřebiště je majetkem Federace židovských obcí. „Hřbitov je trochu opraven, avšak žádné další rekonstrukce se v nejbližší době nechystají. Zatím máme v plánu obnovu hřbitovních míst v Hlučíně a Bohumíně a údržbu hřbitova ve Frýdku-Místku,“ sdělil Horizontu člen rady Federace židovských obcí Michal Salomonovič.

Po rozdělení Těšína v roce 1920 zůstaly všechny židovské kultovní objekty na polské straně. V levobřežním Českém Těšíně byla Židovská náboženská obec založena až v roce 1923. K jejím prvním úkolům bylo zřízení pohřebního místa. Převoz ostatků přes hranici byl totiž problematický z formálního i hygienického hlediska.

Jak uvádí Janusz Spyra v publikaci Po stopách těšínských Židů, už brzy po otevření českotěšínského komunálního hřbitova na Hřbitovní ulici v roce 1925 na tomto novém pohřebišti židé měli k dispozici vlastní prostor.

V roce 1928 firma významného těšínského stavitele Eugena Fuldy postavila řadu hřbitovních budov, včetně židovského hřbitovního domu.

Náhrobní kameny byly seřazeny v deseti pravidelných řadách. Tesaly se z pískovce, žuly nebo z umělého kamene. Za německé okupace nacisté většinu náhrobků odvezli. Z těch, které se dochovaly do dnešních dnů, stojí ve svislé poloze jen některé, další byly převráceny, ztrácejí se v trávě a ve spleti všudypřítomného břečťanu.

Vybledly původní hebrejské a německé nápisy. Bývalý pohřební dům slouží hřbitovní správě jako sklad rakví.

Autor: 
Česlav Gamrot

Další články - Historie

ZA CÍSAŘE, ZA VLAST! Vlastenecky laděná pohlednice Těšína z období první světové války. Je na ní také císař František Josef I. a následník trůnu Karel František Josef. V roce 1916 starý císař zemřel a na jeho místo nastoupil korunní princ. FOTO FOTOPOLS

Před sto lety, tedy roce 1916, Rakousko-uherská mašinérie začala pociťovat nedostatek základních prostředků. Úřady se čím dál více odvolávaly na vlastenectví a obětavost obyvatelstva v zázemí.

Historie | 11.08.2016 - 13:31

Letos v září tomu bylo už více jak tři sta třicet let, kdy vojska Osmanské říše pod vedením velkého vezíra Kary Mustafy oblehla Vídeň. Ohroženému městu  přispěchal na pomoc polský král Jan III. Sobieski,...

Historie | 04.11.2015 - 21:41

Málokdo měl takový technický talent jako on. Vyznal se v jemné mechanice hodin, v čerpadlech i v parních strojích. Jedná se o Josefa Božka, rodáka z Těšínska, který hledal a našel...

Historie | 22.09.2015 - 12:27

Konczakowském, významném těšínském podnikateli a zároveň jednom z největších sběratelů starožitností v Evropě, uspořádaly  historičky Irena French a Irena Kwaśny.

Historie | 30.07.2015 - 12:29