Historie

Už poněkud omšelá vila na ulici Błogocka 14 v polském Těšíně za svůj vznik vděčí stavební firmě Karl Korn z Bielska. Na přelomu 19. a 20. století se jednalo o nejvýznamnější podnik tohoto druhu v...

Historie | 08.12.2013 - 01:42

/ Když 18. února 1895 zemřel předposlední těšínský kníže arcivévoda Albrecht, Těšínské knížectví po něm převzal jeho synovec a adoptovaný syn arcivévoda Bedřich (Friedrich). Na Těšínsku býval častým hostem,...

Historie | 18.11.2013 - 17:27

Mezi mnoha lidmi, kteří v době německé okupace prošli vězením v Těšíně, byl také habsburský arcivévoda Karel Olbracht. Poslední majitel žywieckého panství a praprapravnuk císařovny Marie Terezie odmítl...

Historie | 11.09.2013 - 20:28

Nejmladší bratr císaře Františka Josefa I., arcivévoda Ludvík Viktor, přijel v květnu 1897 do Těšína. Představitel vídeňského dvora, známý z mnoha skandálů, se ve městě zdržel jen krátce a pak...

Historie | 11.08.2013 - 18:37

Jen málokdo si dnes vzpomene, že nevzhledná budova na břehu Olzy u mostu Družby v polském Těšíně byla kdysi chloubou města. Jedná se totiž o bývalé komfortně zařízené Císařské lázně, které sloužily...

Historie | 15.07.2013 - 22:00

K bývalému Německému domu, který stojí v nezměněné podobě v centru polského Těšína, se váže dodnes živá legenda. V jeho sklepních prostorách se údajně nacházela zednářská lože a v ...

Historie | 14.06.2013 - 02:32

Německý císař Vilém II. přijížděl často na Těšínsko. Navštěvoval například hraběte Jindřicha Larisch – Mönnicha v Karviné a společně s ním se zúčastňoval honů.

Historie | 22.05.2013 - 20:08

Poslední německý císař Vilém II. býval častým hostem na Těšínsku. Jako vášnivý nimrod se zúčastňoval lovů ve zdejších honitbách. Během první světové války občas navštěvoval hlavní vojenský stan spojenecké rakousko-...

Historie | 28.04.2013 - 20:49

Arcivévoda Karel se jako první těšínský kníže z rodu Habsburků rozhodl zabydlet na delší dobu v Těšíně. Ve městě nechal postavit pivovar, v Třinci a Lískovci hutní závody, čímž se přičinil k ...

Historie | 30.03.2013 - 22:41

Modelem tzv. Kametzovy lávky se může pochlubit Muzeum Śląska Cieszyńskiego v polském Těšíně. Jeho zhotovitelem je učitel na několika těšínských německých školách Leopold Widenka.

Historie | 21.01.2013 - 23:43

Stránky