Historie

Do historie Těšína se nesmazatelným způsobem zapsala také celá řada architektů a stavitelů. Jedním z nich byl Florián Jilg. Coby hlavní architekt města se zasloužil o jeho urbanistický rozvoj. Některé...

Historie | 28.02.2012 - 11:44

Na území obou Těšínů roste zajímavá květina hvězdnatec zubatý či hvězdnatec čemeřicový, lidově zvaný těšíňanka nebo těšínský kvítek. Rozkvétá jako jedna z prvních jarních květin už počátkem března, někdy dokonce...

Historie | 13.02.2012 - 00:18

Zajímavou regionální postavou byl bez pochyby dlouholetý probošt římskokatolické farnosti v Hnojníku Rudolf Płoszek, vyznamný polský činovník a nadšený turista. Zanechal po sobě trvalou stopu v podobě...

Historie | 31.01.2012 - 13:22

Titul císařsko-královského dvorního dodavatele v dobách rakousko-uherské monarchie mohly obdržet jen ty nejlepší firmy. Původně pak mohly dodávat své zboží přímo na císařský dvůr do Vídně, časem se z toho...

Historie | 13.01.2012 - 16:40

První ples v Těšíně za účasti tehdejší společenské smetánky se konal po podepsání Těšínského míru, který ukončil válku mezi Rakouskem a Pruskem. Slavnostní akt se uskutečnil 13. května 1779 právě v ...

Historie | 01.01.2012 - 17:56

Zvyk obdarovávat své blízké se stal neodmyslitelnou součástí Vánoc v naší zemi teprve v 19. století. Toho pochopitelně začali využívat obchodníci a výrobci nejrůznějšího zboží ke zvýšení svých tržeb. Z...

Historie | 16.12.2011 - 16:38

Poslední vlk v Moravskoslezských Beskydech byl zastřelen 5. března 1914 v lesích mezi Hrčavou a Bukovcem. Tato událost vzbudila velkou senzaci.

Historie | 07.12.2011 - 14:38

Před sto padesáti lety se do beskydských obcí počaly dostávat první petrolejové lampy. Pro místní horaly, kteří doposud svítili pouze loučemi, byly znamením pokroku a senzací. A právě z tohoto období...

Historie | 25.11.2011 - 01:21

V centru Horního Žukova se nachází dům, jemuž se dodnes říká Bergerovka. Postavila ho kolem roku 1880 židovská rodina Kleinovych, která tam provozovala obchod a hospodu.

Historie | 13.11.2011 - 13:03

Kladný vztah Těšíňanů k hudbě má dlouholetou tradici. V Těšíně se již kdysi hrála díla předních mistrů klasické hudby, někteří z nich město dokonce navštívili. Navíc se tam narodili hudebníci, kteří...

Historie | 04.11.2011 - 13:41

Stránky