Šelmy pod tratí přejdou, ale silnici nepřekonají

|
Jablunkov
| 18. Březen 2008 - 13:08

Souhlas s modernizací železniční tratě na úseku od státní hranice se Slovenskem v Mostech u Jablunkova po Bocanovice vydala v těchto dnech Správa CHKO Beskydy.

Záměr se mimo jiné dotkne také zákonem chráněných druhů velkých šelem – vlka, rysa a medvěda, které tímto územím pravidelně přecházejí. Zvýšená frekvence a rychlost projíždějících vlaků by totiž mohla migraci vzácných zvířat citelně narušit. Hnutí Duha a občanské sdružení Beskydčan proto navrhly jako kompenzační opatření vybudování dvou podchodů pod železničním náspem, aby šelmy mohly trať bezpečně podcházet.

„Každá z těchto staveb by měla být minimálně 20 metrů široká a 5 metrů vysoká. Budou umístěny na trasách současných migračních koridorů. Jedná se o dvě poslední nezastavěné lokality spojující Moravskoslezské a Slezské Beskydy. Jeden z podchodů se bude nacházet v blízkostí státní hranice se Slovenskem, zatímco druhý nedaleko Bocanovic. Podchodem sice budou moci procházet i lidé, avšak z pochopitelných důvodů není zájem na tom, aby tam vedla nějaká turistická stezka. Zvířata totiž potřebují hlavně klid,“ uvedl Miroslav Kutal z Hnutí Duha.

Správa CHKO Beskydy s těmito požadavky souhlasí a zahrnula je do podmínek, na jejichž základě dala souhlas s přestavbou tratě. Právě Hnutí Duha a Beskydčan tento postoj vítají nejvíce. Upozorňují však, že původní termín realizace v roce 2008 již nemůže být dodržen před zahájením výroby v automobilce Hyundai v Nošovicích.

„Těší nás, že požadavky nevládních organizací na zlepšení průchodnosti krajiny pro velké šelmy byly uznány za oprávněné. Oceňujeme také postoj státní organizace Správa železniční dopravní cesty, která se nebrání projektování podchodů pro tato zvířata. Jablunkovská brázda je pro migraci velkých savců mimořádně významnou a jedinečnou oblastí. Aby však koridor mezi Moravskoslezskými a Slezskými Beskydami zůstal zachován, je důležité co nejdříve postavit také zelený most nad stávající čtyřproudovou silnicí,“ sdělil dále Miroslav Kutal a dodal, že by se jednalo o jakýsi tunel, který by překlenul vozovku. Po ním by projížděla auta, zatímco zvířata by procházela vrchem.

„Se současným bouřlivým rozvojem regionu nesmíme zapomínat na udržení přírodního bohatství. Jedinečný výskyt tří druhů vzácných šelem v této oblasti k němu bezpochyby patří. Doufáme, že co nejrychlejší vybudování těchto ekoduktů jim umožní přežít,“ sdělil Leo Košťál ze sdružení Beskydčan.

5 medvědů, 15 rysů a 5 až 10 vlků.

Poslední květnový den v roce 1996 projíždějící kamion přejel mladého medvědího samce, který přecházel přes silnici v Mostech u Jablunkova. Medvěd sice po preparování obohatil sbírky Muzea Beskyd ve Frýdku - Místku, ale to je slabá náplast nad jeho ztrátou.

Autor: 
Česlav Gamrot

Další články - Jablunkovsko

Muzeum Těšínska nominovalo řezbáře Pavla Kufu z Mostů u Jablunkova na udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje. Rada kraje nominaci muzea schválila a Pavel Kufa bude 17....

Jablunkovsko | 08.12.2017 - 19:31

Čtyři jednotky hasičů zasahovaly ve čtvrtek dopoledne u požáru dříví ve sklepních prostorách rodinného domku v Písku. Za předběžně odhadovanou škodu 150 tisíc korun může nedbalost obyvatele domku, způsobená...

Jablunkovsko | 09.11.2017 - 13:44

Smutně skončila akce policistů, kteří včera hledali staršího muže v Písku.

Jablunkovsko | 01.11.2017 - 08:33

Knížecí dům změnil majitele. Jablunkovští zastupitelé se dnes napodruhé rozhodli, že přece jen mají zájem, aby ve městě vzniklo muzeum. Novým majitelem se stal Moravskoslezský kraj, který zajistí opravu objektu. Kraj...

Jablunkovsko | 23.10.2017 - 21:17