Zemřel bývalý sbormistr Slezanu Pavel Rusek

|
Český Těšín
| 17. Červenec 2014 - 9:22

Ve věku 92 let zemřel pedagog, dirigent, skladatel, sběratel slezských lidových písní, upravovatel a instrumentalista (viola, klavír, varhany) a známý mineralog Pavel Rusek.

autor: Eduard Pawlica

Celý život zasvětil především kulturním činnostem a výrazně ovlivnil vzestup aktivity českých zájmových sdružení a kulturního dění na Těšínsku vůbec. Jeho přínos k zachování kontinuity kulturního života regionu je nedocenitelný. Předseda Matice Slezské Lubomír Matěj o něm řekl: „Byl to vpravdě renesanční člověk.“

Pavel Rusek se narodil 27. února 1922 v Brušperku v rodině řídícího učitele, kde získal základní hudební vzdělání. Na učitelském ústavu ve Slezské Ostravě ovlivnil jeho další hudební studium Jan Šoupal, dirigent PSMU. Po osvobození Rusek absolvoval Masarykovu univerzitu v Brně, obor chemie-přírodopis, dále vystudoval Lidovou konzervatoř v Ostravě, obor dirigování a skladba.

Od roku 1948 vyučoval na SEŠ v Českém Těšíně, externě i na jiných SŠ a na Pedagogické fakultě Ostrava. R. 1949 spoluzakládá Kruh přátel hudby Český Těšín, díky němuž se během let uskutečnila ve městě řada koncertů předních českých i zahraničních umělců. Věnuje se řízení studentských a dětských sborů, středoškolský sbor Jaro vedl 35 let. Roku 1954 se ujímá sbormistrovského úkolu ve smíšeném pěveckém sboru Slezan Český Těšín, který řídí až do roku 1962.

Za 42 let uskutečnil pěvecký sbor Slezan Český Těšín pod vedením P. Ruska stovky celovečerních koncertů i kratších vystoupení, realizoval řadu zahraničních zájezdů, např. do Polska, Litvy, Španělska, Slovenska, od r. 1982 aktivně spolupracoval s lužickosrbským sborem Lipa v Německu. Koncerty v rámci přátelských výměnných zájezdů obou sborů se uskutečňovaly až do roku 2006.

Už v roce 1955 se Slezan jako vítěz krajského kola pěvecké soutěže LUT účastní celostátní soutěže v Praze a přední místa obhajuje i v dalších letech, jak o tom svědčí získané ceny, diplomy a čestná uznání. Činnost pěveckého sboru Slezan se rozšiřuje o vystoupení sólistů, vznikají tři pěvecká tria a smyčcové kvarteto, dokonce i divadelní skupina. V roce 1955 se P. Rusek stává spoluzakladatelem tanečního souboru a slezské lidové muziky, jejímž uměleckým vedoucím vedle sbormistrovské práce v PS Slezan je až do roku 1970. Současně spolu s dalšími se věnuje také sběru slezských lidových písní, sám zapsal přes 600 písní a tanečních popěvků, z nichž mnohé upravil pro veřejná vystoupení tanečníků a cimbálové muziky.

Více si přečtete v tištěném Horizontu.

Další články - Kultura

V pondělí začaly v Třinci na náměstí Svobody Třinecké adventní podvečery, které budou navozovat sváteční náladu ve městě až do pátku 22. prosince. 

Kultura | 12.12.2017 - 12:00

Muzeum Těšínska dosáhlo zapsání svérázného horalského tance ověnžoku na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje. Žádost muzea byla schválena Radou Moravskoslezského kraje 10....

Kultura | 07.12.2017 - 15:50

Před třineckým kinem slavnostně byla ve čtvrtek za mohutného sněžení odhalena nová plastika. Umělecké dílo tvořené přímo pro konkrétní místo nese název Kosmos a veřejný prostor jím nechala obohatit Galerie města...

Kultura | 03.12.2017 - 20:37

Část Těšínského Slezska, konkrétně Těšín, se v neděli objeví na televizní obrazovce. "O první adventní neděli po 10. hodině odvysílá Česká televize v pořadu Toulavá kamera reportáž o historii Těšína v...

Kultura | 02.12.2017 - 15:46