Předplaťte si Horizont

Předplatné Horizontu si objednejte telefonicky 800 300 302, e-mailem na postabo.prstc [at] cpost.cz nebo zde.

Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Česká pošta, s.p., oddělení periodického tisku, Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3.
Smluvní vstah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele.

Příjem reklamací 800 300 302