I žraločí zub z Olzy bude k vidění na přednášce v knihovně

|
Třinec
| 13. Září 2017 - 20:30

O vodních tocích na Třinecku bude hovořit v třinecké knihovně regionální badatel Petr Majer. Přednáška konaná ve čtvrtek 14. září od 17 hodin je součástí celoročního cyklu zaměřeného na historii spolků na Těšínsku. 

Z dalších spolků a sdružení, navazujících na předchozí večery, budou představeni rybáři z Bystřice a Třince, včetně revírů, které obhospodařují. Jde o nejstarší organizace na našem teritoriu s poměrně velkou členskou základnou a bohatou činností,“ přibližuje obsah své přednášky Petr Majer, který se na přednášce bude věnovat také vodním tokům, jako jsou Olza, Hluchová, Jatný, Kopytná a Kompařov a nálezy zkamenělin v nich. Na večeru bude také ukázka zkamenělin a hornin z koryt místních toků, výstavka fotografií a odborné literatury.

O čem bude na přednášce řeč, upřesnil Petra Majer. V Bystřici se například  našly zkameněliny převážně žraločích zubů  z 12 prehistorických druhů, čímž se řadí k významným paleontologickým lokalitám. Bystřický rodák Miroslav Bubík, který se podrobně paleontologickým výzkumem desítky let zabývá, uvádí, že žraloci jsou jen zlomkem bohatého spektra zkamenělin z menilitových vrstev. V Olši byli Bedřichem Boučkem dokonce nalezeni karbonští trilobiti. V řece Hluchová to jsou nálezy hlubinné ryby se zachovalými světelnými orgány, havýši, sledi, štítovec a vzácně i hmyz, nálezy suchozemské flóry, ptačí peříčka, apod. V potoku Jatný lze najít prvohorní korály drsnaté atd. Některé z nálezů budou veřejnosti na přednášce představeny, včetně nerostů, které se v těchto vodních tocích nacházejí. Nejčastěji se zde setkáme  se slepenci, vápenatými jílovci, uhelnými vápenci, pískovci (známý je Godulský pískovec), fylity, žulou atd. Lze také uvést významnou lokalitu v Třinci „Pod Sosnou“, která se nachází v poměrně těžce přístupném terénu, v pravém břehu řeky Olše, nedaleko mostu který spojuje sídliště Sosna a Lyžbice (cca 200 - 300m proti proudu řeky). Při troše štěstí se zde dají najít polokulovité agregáty vápenaté odrůdy stroncianitu.“

Autor: 
RED

Další články - Třinecko

1. místo RD Filínovi Tyra

Další ročník soutěže „Stavba roku“, kterou už tradičně organizuje odbor stavebního řádu a územního plánování městského úřadu v Třinci, zná své vítěze. Architektonicky zdařilé stavby pečlivě posoudila...

Třinecko | 21.12.2017 - 10:19

Město Třinec bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem, který počítá s příjmy ve výši 621 803 700 Kč a výdaji 710 724 800 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt částečně z vlastních...

Třinecko | 20.12.2017 - 06:21

Modernější, uživatelsky vstřícnější, bezbariérové, s atraktivním designem. Takové jsou nové oficiální webové stránky města Třince, které byly spuštěny do ostrého provozu.

Třinecko | 18.12.2017 - 09:00

Bohatou mikulášskou nadílku pro nemocné děti, které nyní tráví svůj čas na dětském oddělení a dětské jednotce intenzivní péče Nemocnice Třinec, přichystaly členky třinecké neziskové organizace „Nikdy nejsi sám...

Třinecko | 10.12.2017 - 06:21