Třinec bude v příštím roce investovat. Co se bude stavět?

|
Třinec
| 20. Prosinec 2017 - 6:21

Město Třinec bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem, který počítá s příjmy ve výši 621 803 700 Kč a výdaji 710 724 800 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt částečně z vlastních zdrojů, což jsou nevyčerpané finanční prostředky z předchozích let a částečně z investičních úvěrů přijatých v letošním roce.

„Finanční prostředky z úvěru investujeme do budoucnosti. Naší prioritou jsou především děti, bezpečnost, voda a čistá mobilita,“ uvedla starostka Třince Věra Palkovská. Peníze z úvěru budou použity zejména na výstavbu nové tělocvičny u ZŠ a MŠ Gustava Przeczka, na výstavbu vodovodů a také na profinancování dotační akce Cyklostezka Třinec – Konská. V případě, že se městu podaří získat dotaci, bude vybudována oboustranná cyklostezka podél ulice Nádražní a Těšínská až po nadjezd do průmyslové zóny.

„Na příští rok máme přichystány investice za zhruba čtvrt miliardy korun. Mezi největší investiční akce, s nimiž příští rok počítáme, patří zejména parkovací místa, chodníky a veřejné osvětlení,“ vyjmenovala starostka. Rozpočet počítá s rekonstrukcí na ul. Slezská a s výstavbou parkovacích stání, s rekonstrukcí venkovních hřišť ve školních areálech u ZŠ Slezská a ZŠ Kaštanová, s výstavbou a rekonstrukcí chodníků včetně veřejných osvětlení na ulicích Dukelská, Koperníkova, Lidická či Slezská. Rozpočet zahrnuje také například vybudování a prodloužení vodovodu na Karpentné a v Tyře (Stáje – Kozinčany) a počítá i s rekonstrukcí kanalizace v lokalitě Nový svět v Dolní Lištné. V plánu je i další oživení lesoparku, kde budou doplněny dětské prvky a vznikne zde i lesní posilovna, dále se bude pokračovat v přípravě propojení centra s městskou částí Sosna (Via Sosna) a volnočasové centrum pro seniory na ul. Třanovského. „Při sestavování rozpočtu jsme vycházeli ze Strategického plánu města Třince, ze střednědobého finančního výhledu, ze schváleného konceptu Chytrého města, ale také z údajů návrhu státního rozpočtu. Naše město se dlouhodobě chová jako dobrý hospodář a tyto podklady slouží k odpovědnému rozhodování,“ uvedla starostka Věra Palkovská.  
 
Rozpočet na rok 2018 zahrnuje také celou řadou mandatorních výdajů spojených zejména s výkonem státní správy a chodem města jako je např. zimní údržba, údržba zeleně, místních komunikací, bytového a nebytového fondu, výdaje spojené s odpadovým hospodářstvím, městskou hromadnou dopravou a další. Součástí rozpočtu jsou také příspěvky pro příspěvkové organizace města. V roce 2018 zůstanou ve stejné výši jako loni veškeré místní poplatky včetně poplatku za svoz komunálního odpadu a poplatku ze psů. „K tomu, abychom mohli udržet místní poplatky či jízdné v MHD na stejné výši, musí město každoročně doplácet ze svého rozpočtu nemalé peníze. Ale nechceme přenášet finanční zátěž na občany,“ zdůraznila starostka. Rozpočet počítá rovněž s poskytnutím finančních prostředků na dotační programy v oblasti kultury, sportu a v oblasti sociální.  
Autor: 
RED

Další články - Třinecko

1. místo RD Filínovi Tyra

Další ročník soutěže „Stavba roku“, kterou už tradičně organizuje odbor stavebního řádu a územního plánování městského úřadu v Třinci, zná své vítěze. Architektonicky zdařilé stavby pečlivě posoudila...

Třinecko | 21.12.2017 - 10:19

Modernější, uživatelsky vstřícnější, bezbariérové, s atraktivním designem. Takové jsou nové oficiální webové stránky města Třince, které byly spuštěny do ostrého provozu.

Třinecko | 18.12.2017 - 09:00

Bohatou mikulášskou nadílku pro nemocné děti, které nyní tráví svůj čas na dětském oddělení a dětské jednotce intenzivní péče Nemocnice Třinec, přichystaly členky třinecké neziskové organizace „Nikdy nejsi sám...

Třinecko | 10.12.2017 - 06:21

Velkou radost udělaly dětem hospitalizovaným v Nemocnici Třinec klientky z Klubu seniorů. Na Mikuláše jim předaly spolu s místostarostou města Radimem Kozlovským vlastnoručně vyrobené dárečky v ...

Třinecko | 09.12.2017 - 06:21