V Nemocnici Třinec zrekonstruovali JIP pro malé pacienty

|
Třinec
| 28. Červen 2017 - 5:02

Necelých šest měsíců prací a téměř 30 milionů korun si vyžádala kompletní rekonstrukce dětské jednotky intenzivní péče v krajské Nemocnici Třinec, p. o. Malým pacientům a jejich rodičům bude nyní k dispozici pět nových jednolůžkových boxů se zvýšeným standardem poskytování komplexní péče.

autor: Nemocnice Třinec

Charakter poskytované péče na dětské JIP neodpovídal současným potřebám, a to především z hygienického hlediska a nevyhovujícího dispozičního řešení,“ uvedl ředitel nemocnice Tomáš Stejskal. „Původní stav byl nevyhovující především z hygienického hlediska, kdy v prostoru JIP byla nevhodně umístěna pracoviště za filtry a nevyhovovalo ani rozmístění obslužných místností. Dispozice jednotky byla velice stísněná a hospitalizace větších dětí komplikovaná. Vícelůžkové pokoje prakticky neumožňovaly případnou izolaci pacienta a zvyšovaly riziko přenosu nozokomiálních nákaz,“ popsal ředitel Stejskal.

Stavební úpravy probíhaly v prvním podzemním podlaží pavilonu E, který je součástí hlavního monobloku nemocnice. Tři původní jedno a dvoulůžkové pokoje byly přestavěny na pět jednolůžkových boxů, které dávají pacientům větší soukromí a zlepšují také hygienicko-epidemiologický režim. Byla provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace, počítačové sítě a vybudována nová vzduchotechnika, která řeší tlakové poměry a míru čistoty prostředí JIP. Současně prošly rekonstrukcí také vodovodní a kanalizační instalace. Každý box je vybaven otočným kyvným stativem s ramenem, na kterém jsou umístěny zásuvky elektřiny, kyslíku, vzduchu a vakua. Součástí rekonstrukce byla i obnova části zdravotnické techniky.

Rekonstrukce dětské jednotky přispěla ke zvýšení standardu léčení a bezpečnosti pacienta,“ potvrdil náměstek pro léčebnou péči a zároveň primář dětského oddělení Nemocnice Třinec Štěpán Rucki. „Oddělení pacientů do jednolůžkových pokojů výrazně snižuje riziko nemocničních nákaz, které prodlužují hospitalizaci a zvyšují náklady léčení,“ uvedl náměstek Rucki.

Pokoje jsou vybaveny novým barevným nábytkem, k pohodlí rodičů přispějí i komfortní křesla na každém boxu, ve kterých mohou případně strávit noc se svým dítětem. Zároveň byly na stejném podlaží vybudovány pokoje pro rodiče s celkovou kapacitou pět míst a kuchyňka. Ke zpříjemnění pobytu na oddělení přispěje i obrázková výzdoba.

Náklady na rekonstrukci dětské JIP včetně vybavení a přístrojové techniky činily téměř 30 milionů Kč, a jsou hrazeny z prostředků Moravskoslezského kraje a z vlastních zdrojů nemocnice.

Autor: 
RED

Další články - Třinecko

1. místo RD Filínovi Tyra

Další ročník soutěže „Stavba roku“, kterou už tradičně organizuje odbor stavebního řádu a územního plánování městského úřadu v Třinci, zná své vítěze. Architektonicky zdařilé stavby pečlivě posoudila...

Třinecko | 21.12.2017 - 10:19

Město Třinec bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem, který počítá s příjmy ve výši 621 803 700 Kč a výdaji 710 724 800 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt částečně z vlastních...

Třinecko | 20.12.2017 - 06:21

Modernější, uživatelsky vstřícnější, bezbariérové, s atraktivním designem. Takové jsou nové oficiální webové stránky města Třince, které byly spuštěny do ostrého provozu.

Třinecko | 18.12.2017 - 09:00

Bohatou mikulášskou nadílku pro nemocné děti, které nyní tráví svůj čas na dětském oddělení a dětské jednotce intenzivní péče Nemocnice Třinec, přichystaly členky třinecké neziskové organizace „Nikdy nejsi sám...

Třinecko | 10.12.2017 - 06:21